تبلیغات
daneshjoei - مطالب reza jalilian
دوشنبه 19 اردیبهشت 1390

گزارش آز.فیزیک -آز ثابت فنر

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

بنام خدا

 

آزمایش ثابت فنر

رضا جلیلیان گروه 4

هدف بدست آوردن ضریب ثابت کشسانی فنر (k) در آزمایش اول و ضریب جرمی فنر (f) و مجددا ضریب ثابت کشسانی فنر (k) در آزمایش دوم است.

 برای انجام دو آزمایش به وسایل زیر نیاز داریم:

1-فنر

2-پایه نگهدارنده

3-خط کش با دقت میلی متر

4-تعدادی وزنه با جرم های مختلف

5-ترازو با دقت گرم

6-کرونومتر

7-نوارچسب

شرح آزمایش:
ابتدا فنر را در بالای پایه نصب می کنیم و خط کش را مقابل آن با نوار چسب می چسبانیم و عدد مقابل پایین ترین نقطه ی فنر را بر روی خط کش می خوانیم
و آن را 
x1   می نامیم.
حال وزنه ای را با ترازو وزن کرده تا از صحت جرم آن مطمئن شویم.وزنه را به فنر آویزان کرده و دوباره عدد پایین ترین نقطه ی فنر مقابل خط کش را خوانده و

 

آن را  x2  می نامیم.از رابطه ی                                                                           x=x1-x2             
مقدار افزایش طول فنر را بدست می آوریم.باید این مقدار را بر حسب متر بنویسیم.سپس از رابطه ی
F=kx  (که در آن نیرو  f=mg است )

 

  را بدست می آوریم.این کار را با 8 وزنه ی مختلف انجام می دهیم و نتیجه ی آن در جدول زیر به چشم می خورد.

حال نمودار F  بر حسب X را رسم کرده و خط F=kX را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار k می باشد.
در آزمایش دیگری می خواهیم ثابت کشسانی فنر (
k) و ضریب جرمی فنر (f) را از رابطه ی زیر بدست آوریم:

                                                                                                                                T=2

که در آن T زمان یک نوسان,M جرم وزنه,m جرم فنر و f ضریب جرمی فنر می باشد.

شرح آزمایش:                           

وزنه ای را به فنر وصل کرده و آن را به نوسان در می آوریم.با کرونومتر زمان 30 نوسان را بدست می آوریم.(هر نوسان یک حرکت رفت و برگشت کامل است)
از تقسیم زمان بدست آمده بر تعداد نوسان یعنی همان 30 ,زمان یک نوسان را حساب می کنیم.سپس
T را نیز محاسبه می کنیم.

با 8 وزنه ی مختلف این کار را تکرار می کنیم .حاصل در جدول زیر آمده است:

می خواهیم از رابطه ی        T=aM+c  که در آن       a=4  و        c=4  fm  است,k و f  را بدست آوریم.برای این کار از نتایج بدست آمده در جدول,نمودار
 

t بر حسب M را رسم می کنیم و شیب خط حاصل مقدار a  را می دهد.از رابطه ی      a=4  ,    را بدست می آوریم و c که عرض از مبدا نمودار  رسم شده است را در رابطه ی        c=4   fm قرار داده و مقدار f را بدست می آوریم.


پنجشنبه 15 اردیبهشت 1390

گزارش كار آزمایشگاه گیاهشناسی -بشره پیاز

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

نام آزمایش:مشاهده اپیدرم پیاز

هدف آزمایش:بررسی سلول های اپیدرمی

مواد و وسایل مورد نیاز:

میکروسکوپ،لام و لامل،تیغ،آب مقطر،پیاز

روش انجام کار:

یک لایه از پیاز جدا می کنیم و سپس اپیدرم بیرونی یا درونی ان را با دست از برگ جدا کرده روی لام قرار  داده، قسمت های اضافی را با تیغ برش زده و جدا می کنیم ،با ریختن چند قطره آب بر روی نمونه از خشک شدن سلول جلوگیری می کنیم،سپس لامل را روی ان قرار می دهیم و برای مطالعه نمونه ان را زیر میکروسکوپ قرار می دهیم.(در مشاهده این نمونه از لنز 40 استفاده می کنیم)

تعداد سلول های مشاهده شده را یادداشت می کنیم و سپس تعداد سلول ها در یک سانتیمتر مکعب را به دست می اوریم.(7 یاخته مشاهده شد)

تصویر مشاهده شده با آب:

           پس از استفاده از لوگل

 

 


یکشنبه 21 فروردین 1390

خاك چیست؟

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

خاک چیست؟

خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.

 

 

خاک چیست؟

در سالهای دور خاک بعنوان بخش بی ارزش پوسته زمین به شمار می رفت. تا اینکه در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط دانشمندی روسی به نام "داکوچائف" بعنوان بخشی زنده و دارای ارزش مورد مطالعه قرار گرفت.

خاک مخلوط پیچیده ای از مواد معدنی، آلی و موجودات زنده است. خاک یکی از محصولات محیط است که دائماً در معرض تغییر و نمو قرار دارد. خاک همیشه و در همه حال توسعه می یابد حال یا به آهستگی در مناطق خشک و یا سریع در مناطق مرطوب.

خاک با یک تکه سنگ خرد شده و یا یک لایه جرم کثیف متفاوت است، خاصه مهم خاک این است که زنده است و موجودات زنده را می پروراند که مثال بارز آن گیاهان هستند. به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد.

پوسته زمین ( در اینجا خاک) بوسیله باد، آب یا فعالیتهای انسان فرسوده می شود و از دیگر سو توسط فرآیند هوا زدگی سنگها یا بعبارت درست تر مواد مادری مجدّداً احیا یا نو می شود. خاک با دیمانسیون سه بعدی تعریف می شود یعنی ارتفاع به علاوه مساحت.

هنگامی که در جاده ای شما در حال حرکت هستید به مقطع بریده تپه کنار جاده ( مقطع طبیعی ) نگاه کنید. می بینید که خاک روی آن، از لایه های مختلفی با رنگهای متفاوت تشکیل شده است. دقت کنید که به چه ترتیبی ضخامت لایه های منفرد از بالا به پائین تغییر می کند. چرا لایه های پائینی خاک تپه معمولاً ضخیم تر هستند؟ چرا لایه بالائی خاک تیره تر است؟ پاسخ همه این سئوالها به چگونگی تشکیل خاک بر می گردد.

به دیگر بیان میتوان خاک را پوسته ای از زمین نامید که بدون آن زمین خواهد مرد

تصویر از رایزو باکتریای خاک تهیه شده است.

تصور هر شخص از خاک بر اساس استفاده ای است که از آن می کند.

یک مهندس عمران، از خاک بعنوان زیر بنا و مهد ساختمان، جاده و بزرگراه نگاه می کند.

یک مهندس معدن، خاک را پوششی می بیند که باید آنرا بردارد تا به معادن و کانی های گرانبها دست پیدا کند.

یک طراح فضای سبز به خاک بعنوان منبعی برای ساخت یک پارک یا باغ زیبا می نگرد.

و بالاخره، مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی به خاک بعنوان منبعی برای تولید محصولات کشاورزی و جنگل نگاه می کنند.

ما می توانیم و باید علوم متداول مثل شیمی، فیزیک و بیولوژی را در مطالعات خاک بکار ببریم. همانطوری که بسیاری از دانشمندان در طول سالیان متمادی اینکار را انجام داده اند. ولی تحقیقات اخیر نشان دهنده این است که باید تحقیقات خود را تنوع ببخشیم و تغییراتی در آن بوجود آوریم. چالش پیش روی ما نگاه به کل سیستم طبیعی همراه با پیشرفت علوم در سایر زمینه ها و روابط متقابل بین آنهاست.

آیا میتوان روی موجودات زنده خاک بدون توجه به محیط زیست مطالعه نمود؟ آیا میتوان یک ذره از خاک را بدون در نظر گرفتن ذرات کنار آن در یک خاکدانه مطالعه نمود؟ مشخصاً، دانش بیشتری را باید بدست آوریم. اگر چشمان خود را بیشتر باز کنیم تا از ماورای حصاری که علوم متداول یاد شده برای ما ترسیم نموده اند و با زاویه ای دیگر به مسائل بنگریم. دانشمندان خاک (خاکشناسی) در زمینه های شیمی، فیزیک و بیولوژی در اندیشه چنین کاری خواهند بود، به شرطی که وقتی به خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاک فکر می کنند، پویایی و روابط متقابل آنرا از یاد نبرند...

●● خصوصیات فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی

● خصوصیات فیزیکی

خاک ها مرکب از سه فاز یا حالت جامد، مایع و گاز هستند. مطالعه فیزیکی این سه فاز، فیزیک خاک نام دارد و مشتمل بر موارد زیر میباشد:

دانسیته و تخلخل

بافت

ساختمان

رنگ

نگهداری و حرکت آب در خاک

هر چند بیشتر این خصوصیات خاک از مواد مادری آن به ارث می رسند ولی بعضی تلاشهای انسانی می توانند برخی از این خصوصیات را تغییر دهند بطوریکه حاصلخیزی خاک تامین شود. ساختمان مدوری که در شکل دیده می شود یک نمونه از خاکی است که نمک های سدیمی زیادی دارد. محصولاتی که در چنین خاکهائی رشد می کنند مشکلات فراوان نفوذپذیری ریشه های گیاهی را خواهند داشت.

● خصوصیات شیمیائی

مطالعات مربوط به خواص شیمیائی خاک به خصوصیات شیمیائی خاک که بستگی به ترکیب معدنی، مواد آلی و محیط دارد، می پردازد.

همانطور که می دانیم، واکنش های شیمیائی هنگامی رخ می دهند که مواد یا ترکیب و یا تجزیه شوند بطوریکه با مواد اولیه از نظر ماهوی تفاوت دارند. واکنش ها در حین انجام یا انرژی از دست می دهند یا انرژی خواه هستند. مواد جدید وقتی بوجود می آیند که پیوندهای بین اتمها یا یونها تشکیل می شود، پیوندهائی شکسته می شوند و یا وقتی اتمها آرایش جدیدی به خود می گیرند. یونها اتمهائی هستند که بواسطه از دست دادن یا گرفتن الکترون ها باردار شده اند، مثبت یا منفی. یونهای با بار مخالف همدیگر را جذب می کنند،در حالیکه یونهای با بار یکسان همدیگر را دفع می کنند. یک مثال ساده ترکیب اکسیژن و هیدروژن و تشکیل آب است.

فهم شیمی خاک در فهم تشکیل خاک و حاصلخیزی نقش مهمی دارد. چگونگی شکسته شدن سنگها و کانی ها و تبدیل آنها به ترکیبات جدید برای درک چگونگی هوا دیدگی و فرسایش خاک ضروری است. نیزچگونگی تبدیل و تشکیل مواد معدنی خاکها منجر به حاصلخیزی بهتر و روشهای برتر آزمایشهای خاک منجر می شود. تصویر، یک مقطع نازک از مواد مادری خاک را زیر یک میکروسکوپ پلاریزان نشان می دهد.

در این تصویر، به ترتیب پیچیده و اندازه کانی ها و ساختمانهای متخلخل توجه کنید . هر کانی دارای قابلیت حلالیت و همچنین مقاومت به هوادیدگی منحصر بفرد می باشد . در کانی های مشابه ، ذرات کوچکتر سریعتر حل می شوند به علت اینکه دارای سطح تماس ( در واحد جرم ) بیشتری هستند و این سطح در معرض فرایند هوا دیدگی می باشند.

● خصوصیات بیولوژیکی

بیولوژی خاک مطالعه موجودات زنده در خاک است . تعداد زیادی باکتری ، قارچ ، اکتینو مایست ، کرمها ، حشرات ، پستانداران و جوندگان کوچک در خاک زندگی می کنند . بسیاری از این موجودات زنده به تامین حاصلخیزی خاک بواسطه تجزیه باقیمانده های گیاهی و جانوری که منجر به گردش مجدد عناصر غذایی می شود کمک می کنند . تاثیر متقابل بین موجودات مختلف یک موضوع بسیار جالب در علم خاک است . یک مثال از این تاثیر متقابل همیاری باکتری با ریشه گیاهان است که در تصویر نشان داده شده است .اغلب این همیاری به فواید دو طرفه منجر میشود.


پنجشنبه 18 فروردین 1390

گزارش كار آزمایشگاه گیاهشناسی (مشاهده دانه نشاسته سیب زمینی)

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

در پارانشیم كلروفیلی ( كلرانشیم ) ، پلاستها تولیدكننده آمیلوپلاست میباشند كه دانه های نشاسته در آنها تشكیل میشود. در طول فرآیند فتوسنتز ، دانه نشاسته در روز تولید شده و درصد آن در برگها بالا میرود و در شب به مصرف گیاه میرسد و اضافات آن در آمیلوپلاست ذخیره میگردد . دانه های نشاسته در پلاستها بر حجمشان افزوده شده به اندازه ای كه غشای پلاست را پاره میكند و در اغلب گونه ها طبقات متحدالمركز در اطراف یك نقطه به نام ناف بوجود می آورد و علت آن اختلاف در میزان جذب آب لایه های مختلف میباشد.

 

 

 

 

 

 

٭دانه نشاسته گندم

 

 

 

 

٭دانه نشاسته ذرت                        

 

 

 

 

  ٭ دانه نشاسته برنج

 

 

 

 

 

٭دانه نشاسته لوبیا  

                   

 

 

 

٭دانه نشاسته سیب زمینی

 

 

 

 

٭دانه نشاسته موز

 

نشاسته دارای فرمول شیمیایی [C6(H2O)5]n  میباشد كه توسط آنزیم آمیلاز به دو واحد گلوكز تبدیل میگردد. اسیدهای رقیق نیز باعث تجزیه نشاسته به دو واحد گلوكز میگردد . دانه نشاسته در آب سرد و الكل غیــرقابل حل بوده و حالت سوسپــانسیون به خود میگیرد و در آب گرم 70 درجه سانتیــگراد متورم شده و دانه های آن تركیده و حالت ژله ای و چسبنده ایجاد میگردد . نشاسته در اثر تجزیه ناقص تبدیل به گلوكز ، مالتوز و دكسترین میشود . نشاسته از دو زنجیره اصلی و شاخه های فرعی تشكیل شده است به زنجیره اصلی آن آمیلوز میگویند كه در آب محلول بوده و 20 درصد از ساختمان شیمیایی نشاسته را تشكیل میدهد و اتصالات حلقه های كربنی آن  α(1®4)  میباشد . شاخه های فرعی آن آمیلوپكتین نام دارد كه در آب نامحلول بوده و 80 درصد ساختمان شیمیایی نشاسته را تشكیل میدهد و اتصالات حلقه های كربنی آن α(1®4)  بوده اما اتصالات حلقه های كربنی آمیلوپكتین به آمیلوز از نوع α(1®6)  میباشد.

معرف رنگی دانه های نشاسته لوگل بوده كه آنرا به رنگ آبی تا بنفش در می آورد . نكته قابل توجه آنكه ید موجود در معرف لوگل با زنجیره اصلی آمیلوز تركیب میشود .

گزارش كار:

در اینجا به بررسی دانه نشاسته چند گونه گیاهی میپردازیم :

برای مشاهده دانه نشاسته سیب زمینی ابتدا آنرا با آب معمولی شستشو داده و خشك میكنیم سپس با اسكالپل برشی ایجاد كرده و با نوك آن روی بافت ذخیره سیب زمینی چندبار می كشیم . شیرابه حاصل را بر روی یك قطره آب مقطر روی لام میریزیم . سپس لامل را به طور مورب بر روی آن رها میكنیم . حال یك قطره لوگل در یك ضلع لامل ریخته و در ضلع مقابل با یك عدد دستمال كاغذی ، آب مقطر و لوگل را می كشیم. زمانی كه لوگل به وسط لامل رسید این عمل را قطع میكنیم . این عمل باعث میگردد كه برخی از دانه های نشاسته به اندازه مناسب رنگ گرفته و از تیره شدن بیش از حد و یا عدم رنگ آمیزی دانه های نشاسته جلوگیری شود .

برای دیدن دانه نشاسته بذرهای خشك از قبیل لوبیا ، ذرت ، گندم و برنج ابتدا با تیخ اسكالپل دانه را از وسط نصف كرده و سپس قسمتهای سفید كه حاوی نشاسته میباشد را خراش میدهیم و خاكه آن را بر روی یك قطره آب مقطر بر روی لام ریخته و یك عدد لامل روی آن رها میكنیم . سپس طبق دستور بالا یك قطره لوگل در یك گوشه لامل گذاشته و از طرف دیگر با یك عدد دستمال كاغذی آن را میكشیم تا دانه های نشاسته به رنگ آبی درآید .


چهارشنبه 17 فروردین 1390

کشاورزی در استان ایلام

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

ویژگیهای كشاورزی استان ایلام 

ویژگیها:

استان ایلام با وجود تنوع اقلیمی و اراضی مستعد برای تولید انواع محصولات زراعی و باغی، وجود منابع پایه غنی مناسب(آب و خاك، جنگل و مرتع، ذخائر ژنتیكی) و وجود بستر مناسب برای افزایش اراضی آبی از طریق تبدیل اراضی مستعد دیم به آبی ، وجود استعداد در زمینه های مختلف برای ایجاد صنایع تبدیلی و تكمیلی، وجود استعداد در افزایش امكان استفاده از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و ایجاد دستگاههای پمپاژ و احداث سدهای خاكی ، مخزنی و انحرافی و ایجاد شبكه های آبیاری و تجهیز و نوسازی و یكپارچه سازی اراضی، وجود شرایط اقلیمی و فنی و اجتماعی و پتانسیل ها و ظرفیتهای بالقوه برای افزایش سطح تولید برخی محصولات اساسی مثل: گندم، جو، برنج، ذرت، حبوبات، سیب زمینی و سبزی و صیفی جات استعداد بالقوه بخشی از مناطق كوهستانی واراضی دیم شیب دار جهت كاشت درختان مثمر و غیرمثمر در جهت توسعه باغداری و جنگلكاری و امكان افزایش تولید محصولات باغی و جنگلی ، استعداد ایجاد و تأسیس تشكلهای اقتصادی و خدماتی(تعاونیهای تولیدی، مكانیزاسیون) استعداد توسعه مشاركتها و تشكلهای مردمی در امور تولید و خدماتی(در جهت استفاده مطلوب از منابع و عوامل تولید) استعداد بالقوه بخشی از مناطق در توسعه و تامین نباتات علوفه ای، محصولات جالیزی و سبزیجات و میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری و استفاده بالقوه و وجود امكانات برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری.

دستیابی به هدفهای كمی برنامه دوم را دستخوش تغییرات قرار داده و انرا غیر ممكن ساخت، علیهذا بدون برطرف ساختن موانع توسعه در این بخش نمی توان شاهد شكوفائی سایر بخشهای اقتصادی بود. در برنامه سوم نیز 83-79 كشاورزی بعنوان محور توسعه مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. با عنایت به اینكه استان ایلام از لحاظ كشاورزی دارای جایگاه خاص خود می باشد انتظار میرود در برنامه سوم اهتمام و تلاش مضاعف و جهش قابل ملاحظه ای در افزایش تولید محصولات زراعی و باغی بویژه افزایش سطح اراضی آبی صورت گیرد.

با توجه به پتانسیل و قابلیتها و امكانات كشاورزی استان از مجموع 237 هزار هكتار اراضی قابل كشاورزی، سالانه فقط 45 هزار هكتار آن بصورت آبی و 242 هزار هكتار بصورت دیم مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. در همین راستا و طی دوره زمانی برنامه سوم در نظر است كه 65 هكتار از محل اجرای طرحهای ملی در بخش تامین آب و 6/28 هزار هكتار از محل اجرای طرحهای استانی به اراضی دیم موجود و 50 هزار هكتار از اراضی ملی دیم و قابل كشت در اهداف برنامه پیش بینی شده است.

با توجه به وضعیت بازرگانی و پوشش گیاهی و ... منابع آب موجود در استان از آنجائیكه كل آب سطحی و زیرزمینی پس از كسر آب خارج از فصل(قنات، چشمه و مصارف شرب و صنعت) در وضع موجود 410/414 میلیون متر مكعب با راندمان 94/35% می باشد كل آب قابل دسترسی كشاورزی در برنامه سوم توسعه 800/770 میلیون متر مكعب با راندمان 09/39% پیش بینی شده است. كه اضافه برداشت آب زیرزمینی و آب سطحی بترتیب 300/25 و 90/331 میلیون متر مكعب طی دوره زمانی از اهداف برنامه می باشد در صورت لزوم توجه بیشتر به مهار و بهره برداری مطلوب و استفاده كارا و مؤثر در بخش آب و همزمان احداث شبكه های اصلی و فرعی و زهكشی و تجهیز و نوسازی مزارع و ... در بخش كشاورزی می توان از خروج میزان زیاد سالانه آب به خارج از استان جلوگیری نمود و از این طریق است كه توسعه بخش كشاورزی تحق پیدا خواهد كرد.


سه شنبه 16 فروردین 1390

شعر كشاورزی1

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

 
 

واسه مزرعه آدمها می مونن به فکر هم

دیگه هیچ کی نمیشه دل نگرون بیش و کم

یه مترسک رو میارن میذارن تو چنگ باد

نمیشه اگر چه اون جلو هجوم غصه خم

 

من رو اینجا جا گذاشتین

توی مزرعه دوباره

اگه قلبتون نمیره

فصل زندگی بهاره

 

فکر آدما همون مزرعه سبزینه هاس

"ما بدون هم" شعار پرفریب تیشه هاس

می کارم دونه حس رو توی مزرعه به شعر

دیگه وقت کندن شاخه زرد غصه هاس

میام این ترانه رو می نویسم رو خوشه ها

مزرعه همون نشاط کودکی تو خونه هاس

 

جز محبت خوشه ای نیس

من مزرعه می دونم

دوره از آفت غصه

کاشتنی به دستای هم


سه شنبه 16 فروردین 1390

كاریكاتور كشاورزی1

   نوشته شده توسط: reza jalilian    


سه شنبه 16 فروردین 1390

عجیب ترین پروژه مهندسی كشاورزی جهان

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

حدود ۳ هزار سال پیش مردمان مناطق کوهستانی فیلیپین، یکی از شگفت‌انگیزترین پروژه‌های کشاورزی را پیاده کردند:

آنها برای اینکه بتوانند در کوه‌ها کشاورزی کنند، شروع به تسطیح و پلکانی کردن کوه‌ها کردند.ارزش کار آنها وقتی نمایان می‌شود که بدانیم، مردم فیلیپین دران زمان هیچ وسیله و ماشین مدرنی در اختیار نداشتند.البته ایده کشت پلکانی چیز تازه‌ای نیست که مختص به مردم فیلیپین باشد، ولی عظمت کشت پلکانی در فیلیپین وقتی نمایان می‌شود که بدانیم اگر زمین‌های کشاورزی موجود در کوه‌های فیلیپین در کنار هم قرار داده شوند، طولی به اندازه نصف دور زمین خواهند داشت و مساحت آنها ۱۰۳۶۰ کیلومتر مربع برآورد می‌شوند

اما برای  کشاورزی در ارتفاعات فقط  پلکانی کردن زمین کافی نیست و فیلیپینی‌ها باید کار مهم‌تری هم انجام می‌دادند: انتقال آب! برای این کار آنها شبکه پیچیده‌ای از کانال‌ها و دریچه‌های آب ایجاد کردند، طوری که آب با استفاده از لوله‌های چوبی به مزارعی در ارتفاع بالا می‌رسید. وقتی زمین‌های واقع در ارتفاع از آب سیراب می‌شدند، آب به سمت زمین‌های با ارتفاع پایین‌تر حرکت می‌کرد.

شالیزارهای پلکانی فیلیپین

اکنون یکی از جاذبه‌های توریستی این کشور هستند. البته همین توریست‌ها، ناخواسته  تدریجا صدماتی به این کشتزارهای عجیب و غریب وارد می‌آورند، چرا که درآمد ناشی از توریسم تمرکز مردمان این نواحی را حرفه کشاورزی منحرف کرده است و درآمد جایگزینی برای آنها ایجاد کرده است. مشکل دیگر کمبود آب است که متعاقب زلزله سال ۱۹۹۰ شروع شده است و آب مصرفی در صنعت توریسم این میزان کمبود را تشدید کرده است. یونسکو این زمین‌های کشاورزی را در لیست اماکن میراث جهانی قرار داده است .


سه شنبه 16 فروردین 1390

تارخچه كشاورزی در ایران

   نوشته شده توسط: reza jalilian    

 

گفته می شود که ایران یکی از اولین کشورهای دنیاست که در آن کشاورزی و تمدن شروع شده و انسان اولیه برای نخستین بار در فلات ایران به کشت و زرع و پرورش دام دست زده است.همچنین گفته می شود که مهاجرت آریایی هابر خلاف مهاجرت مشهور چوپانی و در جستجوی چراگاههای جدید نبوده بلکه مهاجرتی دهقانی و در جستجوی زمین بهتر برای کشاورزی بوده است. ] به نظر می رسد منظومه درخت آسکوریک که از زمان ساسانیان باقی مانده (ترجمه ماهیار نوابی- بنیاد فرهنگ ایران) ودر آن از رجز خوانی یک بز در برابر یک نخل سخن می رود_ نمایشگر اختلاف بین کشاورزان ودامداران اولیه است. اینکه منظومه به نفع بز که قادر به حرکت (کوچ) است پایان می پذیرد حاکی از قدمت ریشه های این منظومه است در آغاز ایجاد باغهای باستان[ .

حفاری هایی که در اطراف کاشان به عمل آمده نشان می دهد که در شش هزار سال پیش ایرانیان متمدن بوده و سیستم زراعی پیشرفته ای داشته اند. در حفاریهای نقاط مختلف ایران مشخص گردیده که در حدود 3300 سال پیش از میلاد مسیح درخت را در ری – کاشان و دامغان به طرز مشابهی نقاشی می کرده اند و بنابراین در آن زمان از لحاظ باغبانی میان نقاط مختلف ایران رابطه برقرار بوده است

دین زرتشت به کشاورزی اهمیت فراوان داده و در اوستا آمده است که سومین جایی که زمین شادمانترین است آنجاست که کی از خدا پرستان یشترین غله را کشت کند

و بیشترین گیاه و میوه را بکارد ..

پطروشفسکی از استراسبون روایت می کند که در قرن اول پیش از میلاد مسیح ایرانیان کلیه ی درختان میوه ای که در یونان وجود داشته به استثنای زیتون کشت

می کرده  اند . گزنفون از قول سقراط نقل کرده است که در عصر هخامنشیان باغهایی در ایران وجود داشته که آنها را پارادیس یا پردیس (این کلمه در زبانهای رایج اروپایی به معنای بهشت است) می نامیدند و در آنها در ختان از حیث ارتفاع مساوی و روی خطوط منظم کشت شده و به وسیله چرخ چاههای بزرگی که توسط گاو گردانده می شدند آبیاری می گشت. از میوه های مهم این زمان ایران می توان انگور-

خرما و انجیر را نام برد.

با حمله اسکندر مقدونی کشاورزی ایران رو به افول گذاشت و بسیاری از کاریز ها و باغها و مزارع اطراف آنها از بین رفت و این وضع تا زمان به حکومت رسیدن اردشیر بابکان ادامه یافت. ساسانیان به احیای قنوات و تشویق و توسعه زراعت و باغبانی و دامپروری همت گماشتند و ایران مجددا " آباد شد . همچنانکه پتروشفسکی هم متذکر شده در کتاب پهاوی بوندهشن که مربوط به زمان ساسانیان است و امروزه آن را بن دهش می نامیم از کشت انواع میوه مانند پرتقال – سیب – انگور – خرما – به – لیمو – انار – هلو – فندق – سنجد – بادام –توت – گلابی –پسته – زرد آلو – گردو – شاه بلوط و نیز انواع سبزی و گل و مانند تره تیزک – تره – گشنیز – خیار – نرگس – یاسمن – نسترن – لاله – بنفشه همیشه بهار – گل سرخ و گل زعفران صحبت رفته است.

بعد از ساسانیان تا زمان حمله مغول کشاورزی ایران به تناوب دچار رکود (در زمان بنی امیه) و رونق (در زمان بنی عباس و حکومتهای محلی) گشت. در زمان دیلمیان باغبانی یران به حداکثر توسعه خود رسید و برای اولین بار کشت مرکبات در اطراف دریای خزر آغاز گشت.جالب اینجاست که در این عصر بعضی از انواع سبزی مثل مار چوبه وگل کلم به مقدار زیاد در ایران کشت و مصرف می شدند ولی بعد ها کشت آنها منسوخ شد و  با وجود آنکه هنوز بعضی از کشاورذان آنها را تولید می کنند هنوز مصرف آنها عمومیت نیافته و جزوگیاهان تفننی محسوب می گردند .

در اثر حمله مغول همراه با ویران شدن ایران باغبانی نیز از رونق افتاد و وضع بدین منوال بودتا آنکه غازان خان تیموری(اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری قمری)  همت به آبادی مملکت و توسعه کشاورزی گماشت . در قلمرو وی انواع درختان میوه و سبزی هادر تمام نقاط کشت می شدند و باغبانی آنقدر رونق داشت که از اصفهان انواع میوه به هندوستان وآسیای صغیر وازکرمان خرما به سایر ممالک صادر می گشت 

در این دوره اقلید و سورمق مرکز تولید برگه زردآلو وخراسان منطقه مهمی برای کشت انواع میوه به شمار می آمد . از زمان غازان خان (سال700 هجری قمری)کتابی به نام کتاب درعلم فلاحت و زراعت که نویسنده آن ناشناس است باقیمانده که درسال1323 

هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر شده است.

بنا به گفته پتروشفسکی در کتاب مذکور که دارای فصول متعدد است در باره حفاظت بذر ها – غلات و اینکه کدام درخت وگیاه از بذر می روید و کدام را باید به صورت نهال کاشت .خواص انگور و دیگر درختان میوه دار و بی ثمر اقسام نباتات زینتی و شایط کود (ربل)دادن صحبت گردیده  و به هر گیاهی بخشی تخصیص یافته است .نویسنده در این کتاب به مشاهدات تجارب و امتحان خویش در تیلستن(قلمه زدن)پیوند زدن انواع درختان مثمر و غیر مثمر و نیز بذر افشانی  نهال کاری و غرس اشجار استفاده کرده و چنین بر می آیدکه شخصا آزمایشهای فنی زیادی در کشاورزی به عمل آورده است. دانشمندان این خطه در عین مطالعه درباره خواص دارویی گیاهان به امور کاملا فنی نیز می پرداختند و دستگاههایی برای بهره برداری از آب تهیه دیدند که از آن جمله می توان چرخ چاه خودکار (چرخ آب عین)را مثال آورد که محمد اصفهانی در قرن دهم هجری قمری جزو چهارده اختراع خود ذکر کرده می نویسد:

(... هشتم- چرخاب عین است که آب از چاه عمیق در غایت آسانی کشیده میشود  و دلو که بر لب چاه رسید خود خالی می گردد ) .

با این همه پس از غازان خان تا اوایل قرن دهم هجری یعنی شروع حکمرانی صفویان دوباره کشاورزی ایران سیری نزولی راطی نمود که دلیل اصلی آن عدم وجود یک حکومت مرکزی و ضعف قوای محلی و جنگهای مداوم بین آنها بود . با مستولی شدن صفویان بر سراسر ایران و تشکیل یک حکومت مرکزی با قدرت بار دیگر کشاورزی در ایران رونق گرفت . هر چند که با وجود تمام کوششها حتی در زمان شاه عباس نیز به رونق قبل از حمله مغول نرسید  .

در این زمان در تمام ایران درختان میوه بویژه زرد آلو – به – انار – بادام و انگور کشت می شدند . کشت  خرما در خوزستان – فارس- کرمان و سیستان مرسوم بود و خرمای ایران (به ویژه خرمای جهرم )بهترین خرمای جهان به شمار می آمد و مقدار زیادی از آن به هندوسستان صادر می شد.کشت مرکبات در مازندران  و زیتون در مازندران و خوزستان معمول بوده . در این دوره خرمای کرمان – پیاز خراسان – انار یزد و شیراز و نیز پرتقال مازندران به خارج صادر می گشت.

لوژن فالاندن که در آن عهد به ایران آمده در سفرنامه خود می نویسد :زراعت ایران مانند زراعت اروپا است .

از زمان صفویان نیز کتابهای کشاورزی مختلفی باقی مانده که مهمترین آنها ارشاد الزراعه تالیف فاضل هروی در سال921 هجری قمری است که در سال 1323 هجری قمری توسط عبد الغفارخان نجم الدوله با چاپ سنگی منتشر گشته است.بعد از صفویان حکمرانان هر کدام بر حسب قدرت و ضعف خود اثراتی بر روی کشاورزی ایران داشتند که روی هم رفته اثرات منفی بیشتر بود و ایران مانند بسیاری از کشورها از قافله تمدن عقب افتاد و کشاورزیش صفویان نیز عقب تر رفت.اولین جنبش به سوی کشاورزی نوین در زمان صدارت شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر بوجود آمد.

این مرد کاردان ضمن سایر اقدامات اصولی خود سعی وافری نیز در پیشبرد کشاورزی نمود و علاوه بر وارد کردن انواع بذرهای اصلاح شده با متخصصین خارجی هم قرار دادهایی منعقد ساخت و کشاورزی ایران را به سوی پیشرفت سوق داد.

در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری با تاسیس اولین مدرسه کشاورزی ایران به نام مدرسه فلاحت مظفری و وارد کردن سیب زمینی و انواع نهالهای میوه بخصوص سیب و گیلاس از خارج باغبانی ایران توسعه بیشتری یافت و سپس با ایجاد مدارس متوسطه و عالی و دانشکده های کشاورزی موسسه اصلاح و تهیه بذر ونهال و غیره به وضع کنونی در آمد .